Valkenswaardse Drankengroothandel

 

Valkenswaardse
Drankengroothandel Claes

Dragonder 45
5555 XZ
Valkenswaard
T.: 040 2017377

Routebeschrijving
Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle verbintenissen die voortvloeien uit de tussen ons gesloten en de te sluiten overeenkomsten of precontractuele rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden Vereniging van InBev Agenten van toepassing welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven . Indien gewenst sturen wij u de algemene voorwaarden toe.